لیست دوره های آموزشگاه پیشگامان خودرو 120

دوره تخصصی

موتورهای هیوندای و کیاکامل ترین دوره در خاورمیانه
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 2روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

دوره تخصصی

گیربکس 4-5-6 سرعتههیوندای و کیا. کامل ترین در خاورمیانه
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 3روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

دوره تخصصی

گیربکس های 8 سرعتههیوندای و کیا. کامل ترین در خاورمیانه
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 2روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

دوره تخصصی

برق بدنه و آپشنهیوندای و کیا. کامل ترین در خاورمیانه
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 3روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

دوره تخصصی

خودروهای هیبرید(برقی)هیوندای و کیا. کامل ترین در خاورمیانه
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 3روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

گروه ایران خودرو

موتورهایEF7 وTU5و توربوشارژر
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 2روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

گروه پژو و مزدا

گیربکس های AL4
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 2روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

گروه سیتروئن

تعلیق پنوماتیک(ترمز فرمان) زانتیا
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 3روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

گروه رنو

موتور و گیربکستندر 90
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 2روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

گروه چینی

گیربکس CVTMVM-Arizo-Tiggo
 • نوع دوره: عملی و تئوری
 • زمان دوره: 2روز
 • شروع کلاس 8 تا16
 • جزوه تخصصی: دارد✔
 • لوح فشرده تخصصی: دارد✔
 • مدرک پایان دوره: دارد✔
 • خوابگاه رایگان: دارد✔
 • پشتیبانی بعد دوره: دارد✔

بازدیدها: 315

پاسخی بگذارید